Back
ADVERT ID 136052

Principal Teacher

.

Scoil Raifteirí

Faiche an Aonaigh,
Gort na bhFuaráin
Caisleán an Bharraigh
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Sat Jun 27 2020 16:04:30
Application Closing Date:
Mon Jul 13 2020
Commencement Date:
Tue Sep 1 2020
Status of Post:
Permanent
This is a readvertisement
.

SCHOOL TYPE

School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
13
Current Enrolment:
226
Droichead school:
No
.

POST DETAILS

Additional Information:
Fáiltíonn Bord Bainistíochta Scoil Raifteirí le hiarrtais chun post an phríomhoide riarúcháin a líonadh i Scoil Raifteirí. Ba í an chéad Ghaelscoil a bunaíodh i gCaisleán an Bharaigh, Co. Mhaigh Eo sa bhliain 1983. Ofrálann an scoil sár chaighdeán oideachais trí mhean na Gaeilge do bhuachaillí agus cailíní óga an bhaile. Tá éiteas láidir Chaitileach sa scoil, atá faoi Phatrúin an Dr. Mícheál Ó Nearaigh, Ardeaspaig Thuama.

Ag tosnú amach ar chóras na scoile, cé nach bhfuil Gaeilge líofa ag na páistí óga, ná ar a dtoil acu, fásann an Ghaeilge orthu de réir a chéile mar gheall ar an atmasféar nadúrtha foghlama atá le bhraith sa scoil faoi stiúr na noidí. Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile, agus ó thús, tá clú agus cáil ar chaighdeán an Ghaeloideachas a chuireann foireann na scoile ar fáil do bhreis agus 230 dhaltaí.

Tá triúr dhuine dheag ar fhoireann teagaisc na scoile leis an bPríomhoide riarúcháin, triúr mhúinteoirí oideachais speisialta le duine amháin roinnte le scoil eile, san áireamh. Tá cúntóir riachtanais speisialta amháin le huaireanta lae naíonán fostaithe sa scoil. Tá rúnaí, airitheoir agus glanaítheoir fostaithe ó dheontas cúntach ROS.

Is mian linn duine cumasach agus fuinniúil a cheapadh mar Phríomhoide Scoil Raifteirí. Ní mór go mbeidh sárscileanna ceannaireachta, cumarsáide, scileanna bainistiú foirne agus scileanna forbartha cruthaithe acu le sár scileanna pleanála agus eagrúcháin ag an duine a cheapfar. Beidh fís láidir ag an té a cheapfar leanacht ar aghaidh le na ratha acadúile atá bainte amach ag na hiar-scoláirí. Tá traidisiúin fhada de ghníomhaíochtaí seach-churaclaim freisin curtha ar fáil do na daltaí.

Is deis ar leith í seo don té a cheapfar a (h)oidhreacht féin a chruthú i mbaile a bhfuil an-éileamh ar an nGaelscolaíocht.

Is fostóir comhdheiseanna í Scoil Raifteirí.

Glacfar le iarrtais don phost roimh 5pm ar 13-07-2020.

Tuilleadh eolais le fáil ar suíomh idirlíona na scoile.

.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • Teaching Council Registration

  • Standard Application Form for Principalship – as Gaeilge
.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
19832D
Apply To:
scoilraifteiri2015@gmail.com
County:
Mayo
Phone:
094 9024700
Further Information:

SHARE THIS ADVERT