ADVERT ID 182300

Deputy Principal

.

Gaelscoil na Mara (scoil nuabhunaithe)

An Campas Oideachais
Bóthar Phort Reachrann
Roll number: 20530R
Domhnach Bat
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Fri Oct 14 2022 14:02:33
Application Closing Date:
Thu Oct 27 2022
Commencement Date:
Mon Nov 7 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
5
Current Enrolment:
53
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
Bunaíodh Gaelscoil na Mara in 2020. Is gaelscoil ilchreidmheach í atá faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta.

Faoi láthair, tá breis agus 50 dalta ag fáil scoth an oideachais sna ranganna ó Naíonáin Bheaga go Rang a hAon mar aon le rang speisialta amháin. Beidh fás mór ag teacht ar an scoil amach anseo agus tiocfaidh deiseanna go leor leis an bhfás sin.

Feidhmeoidh an té a cheapfar mar bhall lárnach d’fhoireann ceannasaíochta agus bainistíochta na scoile. Beidh dualgais agus freagrachtaí an phoist ag teacht lena bhfuil leagtha amach i gciorclán 44/2019. Déanfar athbhreithniú rialta ar dhualgais an leas-phríomhoide agus féadfar iad a athrú ag brath ar riachtanais reatha na scoile.

Is deis ar leith é seo d'iarratasóirí tionchar dearfach a imirt ar fhorbairt scoil nua.

Is é an t-íoslíon iarratas atá de dhíth chun leanúint leis an bpróiseas ná triúr.

Glacfar le hiarratais go dtí 5pm ar an spriocdháta.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
54321A
Apply To:
Cathaoirleach an Bhoird Agallaimh
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin
Enquiries To:
Further Information:

SHARE THIS ADVERT