ADVERT ID 169819

Principal Teacher

.

Gaelscoil Charraig na Siuire

Bóthar Cúl na Muca
Carraig na Siúire
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Mon May 23 2022 15:23:11
Application Closing Date:
Tue Jun 7 2022
Commencement Date:
Fri Aug 26 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream with Special Classes
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
10
Current Enrolment:
107
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is scoil de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Charraig na Siúire. Tá éiteas caitliceach ag an scoil agus tá sároideachas trí Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile. Beidh an scoil ag bogadh isteach ina foirgneamh buan ar na mallaibh.
Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:
• Teagasc agus Foghlaim a Threorú
• An eagraíocht a bhainistiú
• Forbairt scoile a threorú
• Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt
Is deis ar leith don té a cheapfar a (h)oidhreacht féin a chruthú i scoil a bhfuil fás i ndán di i bhfoirgneamh úr nua. Beifear ag súil leis go mbeidh tuiscint agus taithí ag iarratasóirí ar na dúshláin bhainistíochta a thagann leis an ról mar aon le fís a bheith acu maidir leis na deiseanna.
Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí 4pm ar an spriocdháta. Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 15 Meitheamh.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20085W
Apply To:
Cathaoirleach an Bhoird Agallaimh trí ríomhphost a sheoladh go: pogscnas@foras.ie
County:
Tipperary
Enquiries To:
051 640366

SHARE THIS ADVERT