ADVERT ID 166229

Principal Teacher

.

Gaelscoil Bhrian Boróimhe

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe
Coill na nÚll
Sord
N/A
K67T3H2
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Tue Mar 22 2022 13:43:34
Application Closing Date:
Wed Apr 13 2022
Commencement Date:
Mon Aug 29 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
24
Current Enrolment:
460
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is scoil lán-fhorbartha de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Bhrian Boróimhe. Tá éiteas idirchreidmheach ag an scoil agus tá sároideachas trí Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile.
Is mian linn ceannaire cumasach a earcú chun tógáil ar oidhreacht cháiliúil na scoile. Beidh sárscileanna cumarsáide, ceannaireachta, bainistíochta, teanga agus teicneolaíochta ag an té a cheapfar. Beidh fís láidir acu maidir leis an gcultúr gaelach, iad ag tógáil ar bhunchloch láidir.
Ós rud é go mbeidh an Príomhoide nua ag comhoibriú le foireann mhór atá ardcháilithe agus spreagtha, tá sé riachtanach go mbeidh fianaise léirithe ar scileanna bhainistiú daoine.
Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:
• Teagasc agus Foghlaim a Threorú
• An eagraíocht a bhainistiú
• Forbairt scoile a threorú
• Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

Is é an t-íoslíon iarratas atá de dhíth chun go rachaidh an comórtas ar aghaidh ná triúr.
Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí 4pm ar an 13 Aibreán. Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh ar siúl ag deireadh mhí Aibreáin.

.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20095C
Apply To:
An Cathaoirleach
pogsbb@foras.ie
County:
Dublin
Postal District:
County Dublin
Enquiries To:
01 8902799

SHARE THIS ADVERT