ADVERT ID 155574

Mainstream Class Teacher

.

Gaelscoil Áine

Bóthar Mobhí,
Droim Conrach,
Baile Átha Cliath
D09XP65
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Tue Jun 29 2021 14:59:01
Application Closing Date:
Thu Jul 8 2021
Commencement Date:
Mon Aug 30 2021
Status of Post:
Fixed-term
Number of Vacancies:
1
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
5
Current Enrolment:
116
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
Is gaelscoil nuabhunaithe, ilchreidmheach í Gaelscoil Áine atá lonnaithe i nDroim Conrach. Is é An Foras Pátrúnachta patrún na scoile. Bunaíodh an scoil sa bhliain 2019 le 17 dalta. Tá an-éileamh ar an scoil agus beidh sí ag fás go suntasach sna blianta amach romhainn.

Tá ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa riachtanach don phost. Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin trí ríomhphost a sheoladh chuig gaelscoilaine.iarratais2021@gmail.com.

Is post forbartha é seo ar théarma seasta go 22.10.21 agus buanófar an post le cead na Roinne bunaithe ar rollacháin ar 30/9/2021.

Ní mór don iarratasóir a bheith feasach gur post é seo i scoil úr nua agus bheadh solúbthathacht riachtanach don phost seo. Is deis den scoth é seo don iarratasóir ceart, ról iontach gníomhach a ghlacadh i nGaelscoil ilchreidmheach nua le béim ar ardchaighdeán oideachais a chur ar fáil do pháistí i suíomh comhoibritheach, oscailte agus tacúil.

Is buntáiste aon cheann de na buanna seo a bheith ag iarratasóir: 3ú teanga, spórt, ceol, rince, ardscileannna ríomhaireachta, taithí le hAistear. Bheadh taithí múinteoireachta i nGaelscoil ina bhuntáiste chomh maith.


Ní mór don iarratasóir a bheith ar fáil Dé Luain 23.08.21 do lá traenála foirne d’uaireanta Pháirc Uí Chrócaigh. Oide ranga a bheidh ann an chéad lá ach is féidir go n-athróidh na dualgais amach anseo. Déanfar painéal d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú as a dhéanfaidh folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse 4 mhí ó dháta na n-agallamh.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20517C
Apply To:
gaelscoilaine.iarratais2021@gmail.com
County:
Dublin
Postal District:
Dublin 9
0876445761

SHARE THIS ADVERT