Back
ADVERT ID 137942

Mainstream Class Teacher

.

Gaelscoil Ruairí

Maigh Nuad
Maigh Nuad
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Mon Jun 29 2020 12:23:19
Application Closing Date:
Mon Jul 13 2020
Commencement Date:
Fri Aug 28 2020
Status of Post:
Fixed-term
Number of Vacancies:
1
.

SCHOOL TYPE

School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
An Foras Patrunachta
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
1
Current Enrolment:
13
Droichead school:
No
.

POST DETAILS

Panel of Applicants:
An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period (four months for teacher posts and the duration of the school year for SNA posts) from the date on which the Board approves the successful candidate.
Additional Information:
Is gaelscoil nuabhunaithe, ilchreidmheach í Gaelscoil Ruairí atá lonnaithe i Maigh Nuad. Is é An Foras Pátrúnachta patrún na scoile. Bunaíodh an scoil sa bhliain 2019 le 13 dalta. Tá an-éileamh ar an scoil agus beidh sí ag fás go suntasach sna blianta amach romhainn.

Tá ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa riachtanach don phost. Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin trí ríomhphost a sheoladh chuig iarrataisgsr2020@gmail.com.

Is post forbartha é seo ar theárma seasta go 23.10.20 agus buanófar an post le cead na Roinne bunaithe ar rollacháin ar 30/9/2020.

Ní mór don iarratasóir a bheith feasach gur post é seo i scoil úr nua agus bheadh solúbthathacht riachtanach don phost seo. Is deis den scoth é seo don iarratasóir ceart, ról iontach gníomhach a ghlacadh i nGaelscoil ilchreidmheach nua le béim ar ardchaighdeán oideachais a chur ar fáil do pháistí i suíomh comhoibritheach, oscailte agus tacúil.

Is buntáiste aon cheann de na buanna seo a bheith ag iarratasóir: 3ú teanga, spórt, ceol, rince, ardscileannna ríomhaireachta, taithí le hAistear. Bheadh taithí múinteoireachta i nGaelscoil ina bhuntáiste chomh maith.


Ní mór don iarratasóir a bheith ar fáil Déardaoin 27.08.20 do lá traenála agus cruinniú foirne. Oide ranga a bheidh ann an chéad lá ach is féidir go n-athróidh na dualgais amach anseo. Déanfar painéal d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú as a dhéanfaidh folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse 4 mhí ó dháta na n-agallamh.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • Referees (name, role, contact no.)

  • Teaching Practice Grades

  • Teaching Council Registration

  • Standard Application Form for Teaching Posts – as Gaeilge
.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
20527F
Apply To:
Cathaoirleach na Scoile
iarrataisgsr2020@gmail.com
County:
Kildare
Phone:
0868226872
Further Information:

SHARE THIS ADVERT