Back
ADVERT ID 99471 *

Teacher

.

Coláiste Ghlór na Mara

Maedhbh Daltún,
Príomhoide,
Coláiste Ghlór na Mara,
Baile Brigín,
Co. Átha Cliath.
www.colaisteghlornamara.ie
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Post Primary
Date Posted:
Mon Apr 16 2018 13:28:39
Application Closing Date:
Wed May 2 2018
Commencement Date:
Thu Aug 23 2018
Status of Post:
Fixed-term
Number of Vacancies:
2
Number of hours per week:
22
.

SCHOOL TYPE

School Type:
Voluntary secondary school
Trustees:
An Foras Pátrúnachta
School Structure:
Co-Educational
Scoil Lán-Ghaelach
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is mian le Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín folúntais a líonadh sna hábhair seo a leanas don scoilbhliain 2018/19:
Gaeilge
Béarla
Mata
Spáinnis
Stair
Tíreolaíocht
Eacnamaíocht Bhaile
Ceol
Eolaíocht
Corp Oideachais
Adhmadóireacht
Grafaic Theicniúil
Teicneolaíocht
Gairmthreoir
Códáil
Bitheolaíocht
Fisic
Ceimic
Staidéar Foirgníochta
Gnó
Múinteoir ranga don rang speisialta do dhaltaí le huathachasGaelcholáiste nua Lán-Ghaeilge Ilchreidmheach í Coláiste Ghlór na Mara atá ag bogadh isteach sa chúigiú bliain i Meán Fómhair, 2018. Tá foirgneamh ollmhór nua againn le hacmhainní den scoth ar fáil le haghaidh gach ábhar. Tá an teicneolaíocht lárnach i saol na scoile, le táibléad ag gach dalta. Ranganna uair an chloig atá againn sa scoil. Tá an scoil lonnaithe i suíomh álainn gar don bhfarraige i dtuaisceart Bhaile Brigín. Tá an scoil ag dul i méid go tapaidh. Beidh tuairim is 250 dalta sa scoil i Meán Fómhair, 2018. Deis iontach a bheadh ann d’aon mhúinteoir go bhfuil spéis acu i bhforbairt scileanna ceannaireachta agus i ndul chun cinn gairme. Beidh suas chuig 22 uair a chloig ar fáil ag braith ar an meascán d’ábhair.
Conarthaí suas chuig 22 uair an chloig sa tseachtain ar théarma seasta a bheidh i gceist faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna. Ní mór d’iarrthóirí cumas ard Ghaeilge a bheith acu. Is fostóir comhionannais deiseanna í Coláiste Ghlór na Mara.
Required Subjects:
Business Studies
Mathematics
Additional Subjects:
Coding
Gaeilge
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • Referees (name, role, contact no.)

  • CV (Unbound/Slide Binder)

  • Teaching Council Registration
.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
68082L
Apply To:
Maedhbh Daltún,
Príomhoide,
Coláiste Ghlór na Mara,
Baile Brigín,
Co. Átha Cliath.
County:
Dublin
Phone:
Email Address:

SHARE THIS ADVERT