Back
ADVERT ID 116509

Teacher

.

Gaelcholáiste Luimnigh

Sir Harry's Mall
Limerick
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Post Primary
Date Posted:
Wed Apr 10 2019 14:37:56
Application Closing Date:
Fri Apr 26 2019
Commencement Date:
Mon Sep 2 2019
Status of Post:
Fixed Purpose
Number of Vacancies:
2
Number of hours per week:
22
.

SCHOOL TYPE

.

POST DETAILS

Additional Information:
007621 Béarla - (Dhá Phost) [Post1] conradh ar théarma seasta pro rata (Sos Gairme) – 22 uair in aghaidh na seachtaine

[Post 2] conradh ar théarma sainchuspóra (Saoire Máithreachais) – 22 uair in aghaidh na seachtaine.Ní mór d’iarrthóirí a bheith airdeallach faoi na sonraí seo a leanas


(a) Tá na foirmeacha iarratais ar fáil, ar líne ar http://limerickclare.etb.ie. Ní ghlacfar le h-aon fhoirm iarratais ach amháin tríd an gcóras earcaíochta ar-líne.
(b) Tá iarratas ar leith ag teastáil do gach post. Tabhair faoi deara go bhfuil iarrthóirí freagrach as an fhoirm iomlán líonta a bheith curtha isteach leis an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir ag meán-lae, Dé hAoine 26 Aibreán 2019
(c) Feidhmeoidh coinníollacha seirbhíse agus ceapacháin, cáilíochtaí agus scála tuarastail, de réir rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna.
(d) Critéir Measúnachta:
● Cáilíochtaí Phroifisiúnta
● Taithí Múinteoireachta
● Scileanna Cumarsáide Idirphearsanta
● Cumas cur le forbairt fhoriomlán eagraíochta foghlama lena n-áirítear taithí ábhartha eile.
(e) Ceapfar iarrthóirí, a n-éireoidh leo, chuig aon dos na seacht scoil déag laistigh den scéime BOOLC. D’fheadfadh painéal a bhunú ó na comórtais seo chomh maith ina fhéadfadh ceapacháin a bheith déanta chun folúntais eile de thréimhsí níos giorra a líonadh chomh maith.
(f) Déanfar aon tairiscint fostaíochta ar an gcoinníoll go bhfuil an múinteoir cláraithe de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
(g) Tá na folúntais seo ar fad faoi réir fhormheas na Stiúrthóirí don scéim ath-imlonnaithe.
(h) Beidh grinn fhiosrúchán an Gharda Síochána i gceist le gach ceapachán.
(i) D’fhéadfadh gearrliosta a chur le chéile.
(j) Dícháileofar an té a dhéanann canbhásáil.
(k) Ní ghlacfar le hiarratais a fhaightear i ndiaidh an spriocdháta.
(l) Tabhair faoi deara: Fiú go bhfuil na poist thuasluaite fógraithe, níl aon ghealltanas ann go líonfar iad agus d’fhéadfadh go n-athrófar na huaireanta luaite.
(m) Cuireann an Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir comhdheiseanna chun cinn.

Tabhair faoi deara go bhfuil sé ar intinn agallaimh a shocrú chomh luath agus is féidir i ndiaidh an spriocdháta agus an próiseas ghearr-liostaíochta.

An Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir,
Teach Marshal,
Bóthar Thuar an Daill,
Co. Luimnigh

“Is í an Ghaeilge teanga ár Sinsear”

Required Subject:
English
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Teaching Council Registration
.

Applications may be submitted by

  • Online Application
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
76101I
Apply To:
www.lcetb.ie
County:
Limerick
Phone:
061-442100
Further Information:

SHARE THIS ADVERT