Back
ADVERT ID 107864 *

Room Leader

.

Naionra Thaobh na Coille

FAO:Naionra Thaobh na Coille
Address: Gaelscoil Thaobh na Coille
Belarmine, Stepaside
BAC 18
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Pre-School
Date Posted:
Wed Jul 11 2018 12:20:35
Application Closing Date:
Tue Aug 21 2018
Commencement Date:
Fri Aug 31 2018
Status of Post:
Contract
.

SCHOOL TYPE

School Structure:
Naonaraí
Associated Professional Body:
ECI
Total number of full-time staff:
2
Number of children enrolled:
39
.

POST DETAILS

Additional Information:
Teacher/Group Leader for September 2018/2019 (we can accept teachers on career breaks as we are not governed by the Department of Education)
The Naíonra Thaobh na Coille (Established 1999) is a progressive pre-school which teaches children through the medium of the Irish language implementing the Aistear Programme governed by the Department of Children and Youth Affairs.
This is a 5 day week; Monday -Friday (9am-3.30pm) & a 38 week sessional post.
Successful candidates must fulfill the following requirements:
• Primary School Teaching Qualification
or
• ECCE FETAC Level 7 or Higher

• Comprehensive knowledge of the Irish language and culture.
• First aid/fire safety/manual handling certificates.
• Excellent interpersonal and communication skills in dealing with children, parents and staff.
Please apply by emailing your cover letter and CV to:
naionrathaobhnacoille@gmail.com
If you have any queries please contact Denise on 087 2903638.

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir le glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid faoi réir ag An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)
Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i 1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.
Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-3.30pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le 38 seachtain in aghaidh na bliana.
Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis:
• Cáilíocht Múinteoir Bunscoil / Cáilíocht Fetac 7 nó níos airde
• Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach
• Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte
• Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.
Is féidir a chur isteach ar phost trí ríomh-phost le litir & cv chuig:
naionrathaobhnacoille@gmail.com
Má tá aon ceist agaibh dean teangmháil le Denise ar 087 2903638
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • CV (Bound)

  • Letter of Application

  • References (written)

  • Copy of Certificates, Diplomas, Degrees
.

Applications may be submitted by

  • Email
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Apply To:
FAO:Naionra Thaobh na Coille
Address: Gaelscoil Thaobh na Coille
Belarmine, Stepaside
BAC 18
County:
Dublin
Phone:

SHARE THIS ADVERT