Back
ADVERT ID 107182 *

General

.

Clár Críochnú Scoile (School Completion Programme)

FAO: Clár Críochnú Scoile, Conamara Thiar Theas,
Address:
An Clochar,
An Cheathrú Rua,
Gaillimh H91 W662
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Other Education
Date Posted:
Wed Jun 27 2018 17:10:49
Application Closing Date:
Fri Jul 20 2018
Commencement Date:
Fri Aug 31 2018
Status of Post:
Part-Time
Number of Vacancies:
2
.

POST DETAILS

Title:
OIBRÍ TOGRAÍ Páirtaimseartha x 2
Description:
Cuireadh an Clár Críochnaithe Scoile (CCS) ar bun mar chuid de Straitéis DEIS na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) - Comhionannas Deiseanna a Sheachadadh i Scoileanna. Tá an CCS maoinithe anois ag Tusla, an Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh. Tá 124 tionscadal ann go náisiúnta, ag feidhmiú i 470 bunscoil agus 224 iar-bhunscoil. Tá an Clár dírithe ar thionchar dearfach a bheith aige ar an leibhéal daoine óga a fhanann ar scoil ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal agus ar líon na ndaltaí a n-éiríonn leo an tSraith Shinsireach nó a comhionann a chríochnú. Déanaimid é seo trí raon idirghabhálacha agus tacaíochtaí a sholáthar sa scoil, i ndiaidh na scoile agus le linn am saoire do dhaltaí agus do dhaoine óga a d'fhéadfadh a bheith i mbaol luathfhágáil scoile. Tá CCS-Conamara Thiar Theas lonnaithe ar an gCeathrú Rua agus tá aon scoil déag san gcnuasach (ocht mbunscoil agus trí mheánscoil).

POST do OIBRÍ TOGRAÍ Páirtaimseartha x 2
Tá folúntais ag Clár Críochnú Scoile, Conamara Thiar Theas do dhá phost Oibrí Tograí páirtaimseartha. Is 17.5 uair sa tseachtain atá i gceist do gach post. Beidh dualgas ar an Oibrí Tograí tacú leis an gComhordaitheoir Áitiúil an clár a chur i bhfeidhm go háitiúil agus tacaíocht dhíreach a chur ar fáil do dhaltaí sna scoileanna sa chnuasach.
.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Letter of Application

  • Referees (name, role, contact no.)

  • CV (Unbound/Slide Binder)
.

Applications may be submitted by

  • Email

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Apply To:
FAO: Clár Críochnú Scoile, Conamara Thiar Theas,
Address:
An Clochar,
An Cheathrú Rua,
Gaillimh H91 W662
County:
Galway
Phone:

SHARE THIS ADVERT